Vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius

Praėjusių metų gruodžio 31 d
Einamųjų metų sausio 31 d.
Einamųjų metų vasario 28 d.
Einamųjų metų kovo 31 d.
Einamųjų metų balandžio 30 d.
Einamųjų metų gegužės 31 d.
Einamųjų metų birželio 30 d.
Einamųjų metų liepos 31 d.
Einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
Einamųjų metų rugsėjo 30 d.
Einamųjų metų spalio 31 d.
Einamųjų metų lapkričio 30 d.
Einamųjų metų gruodžio 31 d.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius