Straipsniai/ Naujienos

Mokesčių konsultacijos

Teikiame įvairiapusiškas, su mokesčių teise susijusias teisines paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims:

o   konsultuojame juridinius asmenis mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo klausimais;

o   rengiame prašymus bei atsakymus Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo,...

Skaityti

Dokumentų tvarkymas valstybės ir savivaldybių institucijose

Įmonėms norint verstis tam tikromis veiklos rūšimis yra būtini licencijos ar leidimai išduodami LR valstybės institucijų. Norint gauti šiuos leidimus dažnai tenka sugaišti daug laiko rengiant įvairius institucijų reikalaujamus dokumentus.

Teisės ir Verslo...

Skaityti

Bankrotas, procedūros, administravimas

Likviduojame ir parengime bankrotui bendroves ir kitus juridinius asmenis. Mes teikiame įvairiapusiškas, su įmonių bankrotu susijusias, teisines paslaugas:

  • konsultuojame bankroto procedūros pradėjimo, vykdymo ir stebėjimo klausimais;
  • ruošiame neteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentus;
  • rengiame pareiškimus teismui dėl...
Skaityti

Reorganizavimas

Juridinio asmens reorganizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, atskirų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai. LR CK 2.95 str. 2 dalis reorganizavimą apibrėžia kaip juridinio asmens pabaigą be...

Skaityti

IĮ pertvarkymas į UAB

Juridinio asmens pertvarkymas - tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Juridinio asmens pertvarkymas tai ne jo reorganizavimas, nes šiuo atveju, juridinis...
Skaityti

Įmonės pavadinimo keitimas

  • Juridinis asmuo, prieš pakeisdamas savo pavadinimą, privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.

  • Juridinio asmens pavadinimas keičiamas keičiant steigimo dokumentus, kurie registruojami juridinių...

Skaityti

Įstatinio kapitalo keitimas

Įstatinis kapitalas (angl. authorized, stated,minimum capital) – visų bendrovės išleistų ir pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Įstatinis kapitalas suformuojamas steigiant įmonę. Vėliau jis gali būti didinamas/mažinamas. Išimtinę teisę priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo/mažinimo turi visuotinis...
Skaityti
Page 2 of 4412345...102030...Last »