VU antrasis priėmimo i papildomasias teises studijas etapas

Liepos-rugpjūčio mėnesiais Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (VU TF) tęsia dokumentų priėmimą į papildomųjų (išlyginamųjų) teisės studijų programą. Tai jau antrus metus organizuojamos tokio pobūdžio studijos skirtos neuniversitetinį teisės krypties išsilavinimą turintiems kolegijų absolventams.

 Jau pirmųjų metų patirtis parodė, kad visos Lietuvos kolegijų studentams įdomi galimybė sutaupyti laiko, pinigų ir energijos, norint įgyti universitetinį teisininko išsilavinimą. Antrame priėmimo etape suteikiama galimybė įstoti ir tiems kolegijų absolventams, kurie baigė šiais metais. Jiems beliks tik sulyginti programas, išklausyti tuos dalykus, kurie nestudijuoti ar nepakankamai studijuoti anksčiau, bet būtini VU TF. Teigiamai išlaikę studijuojamų dalykų egzaminus, studentai galės tęsti teisės krypties studijas iš karto trečiame fakulteto kurse.

Papildomųjų teisės studijų programa – tai vienerių metų trukmės nenuoseklios studijos, kurių metu studentai išklausys 10 dalykų kursą, būtiną sėkmingoms tolesnėms universitetinėms teisės krypties studijoms. Studijų programos dalykai bus dėstomi savaitgaliais VU TF patalpose, kvalifikuotų teisės srities specialistų – mokslininkų ir praktikų.

Priimant dokumentus bus atsižvelgiama į pretendento neuniversitetinių teisės krypties studijų rezultatus, studijuoti siekiančio asmens motyvaciją bei profesinę patirtį.