Patvirtinta nauja 2-SD pranešimo forma apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą

nformuojama, kad 2009 lapkričio 3 d. „Valstybės žiniose“ Nr. 131-5715 paskelbtas „Sodros“ valdybos direktoriaus 2009 m. spalio 29 d. pasirašytas įsakymas Nr. V-634 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeistos 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklės bei 2-SD pranešimo forma.

Taisyklių pakeitime nustatyta, kad draudėjai, teikiantys 2-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą dėl apdraustojo asmens atleidimo iš darbo (tarnybos), nurodytų teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujantis asmuo atleistas iš darbo (tarnybos) bei nurodytų už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija apdraustajam apskaičiuota.
Naujos formos 2-SD pranešimą draudėjai privalės teikti nuo 2009 m. gruodžio 1 d.
www.sodra.lt