Vienintelio akcininko sprendimas keisti įstatus dėl euro (konvertuoti)