Vienintelio akcininko sprendimas keisti įstatus dėl euro (konvertuoti) (LT-RUS)

5.00

Product Description

Vienintelio akcininko sprendimas pakeisti įstatuose litinę išraišką į eurinę, konvertuoti įstatinį kapitalą į eurus (kai UAB yra vienas akcininkas) lietuvių ir rusų kalbomis