Nepanaudotu atostogu skaiciuokle

Priėmimo data
Atleidimo data
Neatvykimai administracijai leidus
Atostogauta k.d
Darbo dienu skaicius per 3 mėn
Gautas bendras užmokestis per 3 mėn.
Priklauso atostogu (k.d)
Priklauso kompensacija už k.d.
Priklauso kompensacija už d.d.
Vidutinis darbo užmokestis vienai diena
Kompensacijos dydis

Sutrumpinimu paaiškinimai
 
k.d. – kalendorine diena.
 
d.d. – darbo diena.