Mokesčių konsultacijos

Teikiame įvairiapusiškas, su mokesčių teise susijusias teisines paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims:

o   konsultuojame juridinius asmenis mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo klausimais;

o   rengiame prašymus bei atsakymus Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo, mokesčių permokų įskaitymo ar grąžinimo, registravimo Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, mokesčių lengvatų taikymo bei kitais klausimais;

o   rengiame skundus dėl mokesčių administratoriaus veiksmų;

o   rengiame užklausimus mokesčių administratoriui;

o   konsultuojame fizinius asmenis pajamų, nekilnojamo turto bei kitų mokesčių klausimais;

o   pildo gyventojų pajamų mokesčio, gyventojo (šeimos) turto, nekilnojamo turto mokesčių deklaracijas;

o   teikiame konsultacijas kitais mokestiniais klausimais.