Įmonės pavadinimo keitimas

  • Juridinis asmuo, prieš pakeisdamas savo pavadinimą, privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.

  • Juridinio asmens pavadinimas keičiamas keičiant steigimo dokumentus, kurie registruojami juridinių asmenų registre.

  • Juridinio asmens pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus.

  • Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus.

Keisdami pavadinimą, galite kartu keisti ir įmonės ženklą.

Jeigu Jūsų įmonės ženklas yra įregistruotas Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre (ar tik paduota prekių ženklo paraiška), įmonės pavadinimo pakeitimą turite įregistruoti Valstybiniame Prekių ženklų registre.

Draudžiama įgyti teisių ir pareigų prisidengiant kito juridinio asmens pavadinimu arba naudoti kito juridinio asmens pavadinimą be jo sutikimo.

Susisiekite su mumis ir mūsų teisininkai padės greitai bei profesionaliai pakeisti įmonės pavadinimą.

Įmonės pavadinimo keitimas nuo 150 €*

  1. Mūsų paslaugos – nuo 100 €

  2. Pavadinimo registravimas juridinių asmenų registre – 20 €

  3. Steigimo dokumentų registravimas juridinių asmenų registre – 30 €

  4. Notarinis dokumentų tvirtinimas bei skelbimas laikraštyje nuo 150 €*
  • – papildomai, jei tai reikalinga, atsižvelgiant į įmonės dokumentus.