Kuriais atvejais nuo gauto avanso atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM?

Nuo 2010–01–01 pagal 2009–12–03 įstatymo Nr. XI–518 redakciją, jeigu avansas gaunamas, kai pagal sandorio sąlygas prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti prekių tiekimo arba paslaugų teikimo apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą ir nuo gauto avanso skaičiuoti PVM.

PVMĮ nuostatų taikymas iki 2009–12–31:

Jeigu prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartyje yra numatyta gauti avansą (t. y. jei numatyta už prekes arba paslaugas visiškai ar iš dalies atlyginti iš anksto), prekių tiekėjui ar paslaugos teikėjui prievolė nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM atsiranda, jeigu pagal sutarties sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos.

Šiuo atveju 12 mėnesių turi praeiti nuo sandorio sudarymo dienos iki prekės perdavimo (paslaugos suteikimo) dienos.

Pavyzdžiui, įmonė A, PVM mokėtoja, 2007 m. rugpjūtį su įmone B, PVM mokėtoja, sudarė gamybinių įrengimų pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartyje numatyta, kad įmonė B įrengimus įmonei A pagamins ir perduos 2008 m. spalį.

Įmonė A sutartyje įsipareigoja įmonei B kas mėnesį iki įrengimų perdavimo mokėti nustatyto dydžio įrengimų pirkimo avansą.

Kadangi įrengimų perdavimas numatytas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo, todėl įmonė B privalo kas mėnesį nuo gautos avanso sumos apskaičiuoti PVM.