Dokumentų tvarkymas valstybės ir savivaldybių institucijose

Įmonėms norint verstis tam tikromis veiklos rūšimis yra būtini licencijos ar leidimai išduodami LR valstybės institucijų. Norint gauti šiuos leidimus dažnai tenka sugaišti daug laiko rengiant įvairius institucijų reikalaujamus dokumentus.

Teisės ir Verslo Centras padės Jums parengti reikiamus dokumentus, konsultuos licencijų ar leidimų gavimo klausimais, atstovaus Jus valstybės institucijose.

Prekybos alkoholio produktais licencijos – Vadovaujantis LR Alkoholio kontrolės įstatymu prekyba alkoholio produktais yra licencijuojama, todėl verstis šia veikla galima tik gavus atitinkamą licenciją. Išskiriamos licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, mažmenine prekyba, prekyba ribotos alkoholio koncentracijos gaminiais ir k.t.

Prekybos tabako gaminiais licencijos – LR Tabako kontrolės įstatymas nustato, jog verstis tabako didmenine ir mažmenine prekyba leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas. Skiriama licencija didmeninei ir mažmeniniai prekybai.

Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas – maisto tvarkymas tai poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudėtinėmis dalimis (įskaitant maisto gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, vežimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei. Norint atlikti šiuos veiksmus ir vykdyti maisto tvarkymą yra būtina gauti šį pažymėjimą.

Leidimas-higienos pasas – šis dokumentas yra privalomas fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie numato vykdyti ar vykdo ūkinę komercinę veiklą, nurodytą sveikatos apsaugos ministro patvirtintame „Ūkinės komercinės veiklos rūšių, kuriomis versdamiesi fiziniai ir juridiniai asmenys privalo turėti leidimą-higienos pasą“, sąraše. Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta ūkine komercine veikla.