DELSPINIGIŲ PASKAIČIAVIMAS

Sąskaitos faktūros apmokėjimo termino data
Delspinigių apskaičiavimo data
Praleista dienų
Suma
Delspinigių dydis procentais
Priskaičiuoti delspinigiai